Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w latach 1997-1999. Dokumentacja z 1997 roku dotyczy dzieci i noworodków.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,  w  Dziale Organizacji  i Rozliczeń (pokój 21),  do dnia 25 września  2020 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon: +48 74 851 74 90.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Organizacji i Rozliczeń (pokój 21) oraz na stronie internetowej szpitala (do pobrania TUTAJ).

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.  2020.849 tj z dnia 2020.05.13