Podziękowania dla personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych

Podziękowania za uratowanie życia, szybką diagnozę, profesjonalną opiekę medyczną, wypisanie w stanie umożliwiającym samodzielne funkcjonowanie, okazaną życzliwość, empatię i bezinteresowność;
Lekarzom:

Beacie Sarzyńskiej – Ordynator Oddziału
Krystynie Bełtowskiej
Marzenie Król – Pidanty
Michałowi Czesek
Szymonowi Masełko
Tomaszowi Pawlica
Marcinowi Pająk
oraz
wszystkim pielęgniarkom za troskliwość, profesjonalizm, uśmiech i bezinteresowność
Składa wdzięczna pacjentka Halina G.