Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenterologii

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala  Specjalistycznego w Świdnicy.
” Podczas tego pobytu zostałem otoczony bardzo fachową i troskliwą opieką przez personel pracujący na tym Oddziale. Dlatego też chciałbym gorąco podziękować  zarówno pielęgniarkom jak i lekarzom za pomoc w trakcie mojego pobytu w szpitalu. Szczególnie dziękuję Panu Ordynatorowi Andrzejowi Zającowi za pomoc w powrocie do zdrowia.
Wszystkim pracownikom życzę jak najwięcej sukcesów i zadowolenia z pracy.
Tadeusz K”.