Podziękowanie za zaangażowanie w akcję „Gminny Dzień Zdrowia”.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za Pana pośrednictwem współpracownicom: Pani Małgorzacie Tomskiej Naczelnej Pielęgniarce za pomoc przy organizacji w realizacji akcji profilaktycznej „Gminny Dzień Zdrowia”, która odbyła się w dniu 25 lipca 2010 r. w Marcinowicach oraz Pani Joannie Siry i Pani Grażynie Żędzianowskiej, które bezpośrednio uczestniczyły w akcji, wykazując się dużym zaangażowaniem. Bezinteresowna postawa jaką Panie zaprezentowały, poświęcenie  w niedzielę swojego wolnego czasu dla innych, zasługuje na ogromny szacunek  i uznanie wdzięcznych pacjentów i organizatorów „Gminnego Dnia Zdrowia”.
Impreza była bardzo udana i przyciągnęła wielu chętnych mieszkańców naszego Powiatu, którzy mieli możliwość sprawdzenia swojego stanu zdrowia czy poszerzenia edukacji zdrowotnej. Chciałbym podkreślić  Państwa bardzo duży udział w profesjonalnym prowadzeniu akcji. Licząc na dalszą owocną współpracę przy realizacji kolejnych akcji, jeszcze raz gorąco dziękuję za okazaną pomoc, życzę Panu wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Starosta Powiatu Świdnickiego
Zygmunt Worsa