Współpraca Lekarzy Świdnickiego Szpitala z Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy

Lekarze Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, będący członkami Terenowego Koła Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w Świdnicy zainicjowali przedsięwzięcie mające na celu nawiązanie współpracy z Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Celem inicjatywy, zapoczątkowanej w imieniu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez Panią dr n. med. Ewę Kilar, jest upamiętnianie osób ze świata medycznego ?naznaczonych przez wojnę? oraz czynne uczestnictwo i wsparcie przedsięwzięć upamiętniających martyrologię II Wojny Światowej (wystawy, konferencje, wykłady, uroczystości).

Foto: www.gross-rosen.eu

Pierwszym akcentem tej współpracy będzie wizyta lekarzy zrzeszonych w Terenowym Kole DIL w Świdnicy w Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy, która zaplanowana została w dniu 14 sierpnia 2021 r. W dalszym etapie planowane jest również m.in. umieszczenie na terenie Muzeum tablicy pamiątkowej upamiętniającej osoby ze środowiska medycznego, które doświadczyły cierpienia w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Gross Rosen w Rogoźnicy, ufundowanej przez Terenowe Koło Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w Świdnicy, a także uczestnictwo delegacji lekarzy Terenowego Koła DIL w Świdnicy we wrześniowych uroczystościach upamiętniających martyrologię II Wojny Światowej, czy udział w wystawie ?Zastępy Nadziei? w 2022 roku.

Wsparcie inicjatywy zapoczątkowanej przez dr n. med. Ewę Kilar, zadeklarowali m. in. Przewodnicząca Terenowego Koła DIL w Świdnicy Krystyna Michalak, Dyrektor SPZOZ w Świdnicy Grzegorz Kloc, a także Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska oraz Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Barański.