Laboratorium Mikrobiologiczne

Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Kierownik:
Małgorzata Juszczyk - Grudzińska

Tel. 74 851 72 11, 74 632 02 11
Tel. 74 851 72 15, 74 632 02 15

Informujemy, że Laboratorium Mikrobiologiczne dla pacjentów ambulatoryjnych jest dostępne od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
1. Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych (np.wymaz z gardła, wymaz z nosa, wymaz ze skóry, wymaz z zewnętrznego przewodu słuchowego-ucha, wymaz z worka spojówkowego oka, wymaz z odbytu): w godzinach 7 15 - 11 00,
2. Przyjmowanie materiału do badań mikrobiologicznych:
w godzinach 7 15 - 15 00,
3. Odbieranie wyników badań mikrobiologicznych:
w godzinach 7 15 - 15 00.

Laboratorium Mikrobiologiczne przy SP ZOZ W Świdnicy wykonuje badania w zakresie diagnostyki drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych.

Opracowujemy materiały diagnostyczne takie jak:

- wymazy z nosa, gardła, oka, ran, śródoperacyjne,
- mocz, posiew mikrobiologiczny,
- ropa, płyn z jamy ciała-posiew,
- krew-posiew,
- płyn mózgowo-rdzeniowy - posiew,
- wymazy czystościowe w zakresie diagnostyki zakażeń szpitalnych,
- wymazy z odbytu w kierunku diagnostyki Salmonella - Shigella (od chorych).

UWAGA! Informujemy, że w Laboratorium Mikrobiologicznym SPZOZ w Świdnicy nie są wykonywane badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych (do książeczki zdrowia), wymaganych ustawą  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

UWAGA! Informujemy, że mając na uwadze zasadność wykonywania badań: wymaz z gardła, wymaz z nosa, posiew plwociny oraz inne wymazy w obrębie jamy ustnej, za zgodą Dyrektora SPZOZ wyżej wymienione badania wykonujemy tylko ze skierowaniem od lekarza. Obowiązuje od 09.03.2020 roku. Od dnia 12.03.2020 r. nie będzie również możliwości pobrania od pacjentów materiałów do badań. Badania wykonywane w laboratorium mikrobiologicznym będą możliwe wyłącznie na powierzonym materiale.

Diagnostyka mikrobiologiczna odbywa się metodą automatyczną lub manualną.

Diagnostykę przeprowadzamy z użyciem najwyższej jakości podłóż mikrobiologicznych posiadających stosowne certyfikaty oraz z użyciem najnowocześniejszych analizatorów.

Posiadamy aktualny certyfikat na badania mikrobiologiczne oraz bierzemy udział w zewnętrznych kontrolach jakości w diagnostyce mikrobiologicznej.

Laboratorium Mikrobiologiczne w sposób ciągły bierze udział w  programie EARS-Net Europejskiej Sieci Monitorowania Oporności na Antybiotyki.

Polecamy stronę: www.antybiotyki.edu.pl

Zobacz materiały informacyjne opracowane przez naszych pracowników:

1. Schemat badania mikrobiologicznego

2. Ulotka - pobieranie materiału

3. Zasady pobierania materiału oraz przygotowania się do badania mikrobiologicznego

4. Zasada pobierania materiału u kobiet

5. Zasady pobierania materiału u mężczyzn

6. Zasady pobierania materiału u niemowląt i małych dzieci

7. Pobranie wymazu z gardła

8. Pobranie wymazu z nosa 

9. Plwocina

10. Pobranie do badania kału

11. Pobranie wymazu z odbytu