Laboratorium Mikrobiologiczne

Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Kierownik:
Małgorzata Juszczyk - Grudzińska

74 6320 211, 74 6320 2 15
74 8517 211, 74 8517 215

UWAGA! 

Informujemy, że od 𝟬𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟯𝗿. następuje zmiana godziny pobierania wymazów do badań mikrobiologicznych. Wymazy będą pobierane w godzinach 830 - 1000

Informujemy, że Laboratorium Mikrobiologiczne dla pacjentów ambulatoryjnych jest dostępne od poniedziałku do piątku.

Pobieranie badań mikrobiologicznych odbywa się w następujących godzinach:
1. Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych (np. wymaz z gardła, wymaz z nosa, wymaz ze skóry, wymaz z zewnętrznego przewodu słuchowego ucha, wymaz z worka spojówkowego oka): w godzinach 830 - 1000

2. Badania w kierunku Nużycy (demodekoza) pobierane są po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Rejestracja pod nr telefonu: 74 6320 2 15, 74 8517 215, 690 622 694.

  • Przyjmowanie materiału do badań mikrobiologicznych:
   w godzinach 715- 1500
  • Odbieranie wyników badań mikrobiologicznych:
   w godzinach 715- 1500

Laboratorium Mikrobiologiczne przy SP ZOZ W Świdnicy wykonuje badania w zakresie diagnostyki drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych.

Opracowujemy materiały diagnostyczne takie jak:

  • wymazy z nosa, gardła, oka, ran, śródoperacyjne,
  • mocz, posiew mikrobiologiczny,
  • ropa, płyn z jamy ciała-posiew,
  • krew-posiew,
  • płyn mózgowo-rdzeniowy - posiew,
  • wymazy czystościowe w zakresie diagnostyki zakażeń szpitalnych,
  • wymazy z odbytu w kierunku diagnostyki Salmonella - Shigella (od chorych).

UWAGA! Informujemy, że w Laboratorium Mikrobiologicznym SPZOZ w Świdnicy nie są wykonywane badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych (do książeczki zdrowia), wymaganych ustawą  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Diagnostyka mikrobiologiczna odbywa się metodą automatyczną lub manualną.

Diagnostykę przeprowadzamy z użyciem najwyższej jakości podłóż mikrobiologicznych posiadających stosowne certyfikaty oraz z użyciem najnowocześniejszych analizatorów.

Posiadamy aktualny certyfikat na badania mikrobiologiczne oraz bierzemy udział w zewnętrznych kontrolach jakości w diagnostyce mikrobiologicznej.

Laboratorium Mikrobiologiczne w sposób ciągły bierze udział w  programie EARS-Net Europejskiej Sieci Monitorowania Oporności na Antybiotyki.

Polecamy stronę: www.antybiotyki.edu.pl

Zobacz materiały informacyjne opracowane przez naszych pracowników:

1. Schemat badania mikrobiologicznego

2. Ulotka - pobieranie materiału

3. Zasady pobierania materiału oraz przygotowania się do badania mikrobiologicznego

4. Zasada pobierania materiału u kobiet

5. Zasady pobierania materiału u mężczyzn

6. Zasady pobierania materiału u niemowląt i małych dzieci

7. Pobranie wymazu z gardła

8. Pobranie wymazu z nosa 

9. Plwocina

10. Pobranie do badania kału

11. Pobranie wymazu z odbytu