Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.

                                          

I.                     NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica Tel. 74 851 7 100, e-mail: szpital@szpital.swidnica.pl, NIP: 884 2201447; REGON: 000311674; KRS: 0000085339.

 

II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem

Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica;


III. Przedmiot zamówienia: kod 79970000-4 – Usługi publikacji;

Ogłoszenia prasowe o charakterze informacyjno-promocyjnym w prasie o zasięgu lokalnym obejmujący teren co najmniej powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego

Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/3 z dnia 19.06.2017r.

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica;


III. Przedmiot zamówienia:

kod 22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki;

kod 31523200-0 – Trwałe znaki informacyjne;

kod 72400000-4 – Usługi internetowe;

kod 72415000-2 – Usługi hostingowe

4,2 mln dofinansowania dla świdnickiego szpitala

Koszt całkowity projektu wyniesie 5.019.375,00 zł, z czego prawie 85 %, tj. 4.265.946,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Projekt, którego planowana realizacja potrwa najpóźniej do czerwca 2018 r.,

Obsługa biura projektu pn. Platforma e- usługSzpitala Latawiec

Załączniki:

 1. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-000
 2. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-001
 3. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-002
 4. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-003
 5. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-004
 6. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-005
 7. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-006
 8. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-007
 9. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-008
 10. 20170308_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-wyjasnienia-000
 11. zaw_o_wyb_naj_ofe.jpg

Rozbudowa i doposażenie SOR ze środków POIŚ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 1.156.612,67 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu pn.
„Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska”
.

Na …