Nowy sprzęt na SOR już służy pacjentom

Świdnicki szpital dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zakupił specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach inwestycji realizowanych w ramach projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EG.3500.2.2016/6

W związku z realizacją projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki …

Platforma już działa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w lipcu 2018 roku zakończy wdrażanie projektu pn. ?Platformy e-usług Szpitala Latawiec? dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.…

Zapraszamy na stronę dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

Serdecznie zapraszamy na stronę platforma.szpital.swidnica.pl dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, realizowanemu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy przy współudziale …

ZAPYTANIE OFERTOWE – EG.3500.1.2017/2

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

2. Przedmiot zamówienia ? Usługa wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych, realizowana w ramach projektu …

Kolejne inwestycje na SOR

W ramach inwestycji doposażony zostanie szpitalny oddział ratunkowy, dla którego zakupione zostaną m.in. monitory do triażowania, centrala monitorująca, aparat do znieczuleń, stół operacyjny, kolumny i lampy bezcieniowe, aparaty do EKG, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylator, pompy infuzyjne, ogrzewacze płynów …