ZAPYTANIE OFERTOWE nr EG.3500.2.2016/6

W związku z realizacją projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki …

Platforma już działa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w lipcu 2018 roku zakończy wdrażanie projektu pn. ?Platformy e-usług Szpitala Latawiec? dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.…

Zapraszamy na stronę dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

Serdecznie zapraszamy na stronę platforma.szpital.swidnica.pl dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, realizowanemu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy przy współudziale …

ZAPYTANIE OFERTOWE – EG.3500.1.2017/2

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

2. Przedmiot zamówienia ? Usługa wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych, realizowana w ramach projektu …

Kolejne inwestycje na SOR

W ramach inwestycji doposażony zostanie szpitalny oddział ratunkowy, dla którego zakupione zostaną m.in. monitory do triażowania, centrala monitorująca, aparat do znieczuleń, stół operacyjny, kolumny i lampy bezcieniowe, aparaty do EKG, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylator, pompy infuzyjne, ogrzewacze płynów …

Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.

                                          

I.                     NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica Tel. 74 851 7 100, e-mail: szpital@szpital.swidnica.pl, NIP: 884 2201447; REGON: 000311674; KRS: 0000085339.

 

II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem